STOP angsten


Angst er som et fængsel. Psykoterapi kan hjælpe dig med at bryde ud. Få hjælp og støtte i din kamp mod angsten.

Læs
Højby Psykoterapi. Bryd ud af depressionen. Psykoterapi i nærheden af Odense.

Psykoterapi kan hjælpe dig med at få kontrollen tilbage. Det er DIG og ikke angsten der skal styre dit liv.

Alligevel er det vigtigt at huske på, at alle mennesker oplever angst. Angst er en del af livet. Spørgsmålet er blot, om man tillader at angsten styrer ens liv, eller om man tager kampen mod angsten op og udfordrer sig selv på de ting man frygter.

F. Nietzsche sagde, hvad der ikke slår dig ihjel gør dig stærkere. Dette betyder ikke, at man bare skal tage imod livets udfordringer, men at man ikke skal give op og tage kampen op mod angsten.

Mange former for angst

Behandlingen af angst er lige så mangfoldig som årsagerne dertil. I svære tilfælde af angst eller generaliseret angst er det nødvendigt med en mildere medicinering, for at tage toppen af angstfølelsen. Men medicineringen må aldrig stå alene. Samtaleterapi er en vigtig del af helbredelsesprocessen.

Hvad er angst?

Lider man af angst oplever man livet som sin ‘modspiller’. Men hvordan kan livet være noget som helst andet, udover livet selv? Livet er, som livet er. Det er ens egen indre opfattelse af tilværelsen eller virkeligheden, som producerer angsten. Angsten er så at sige et 'produkt' man selv har skabt. (På engelsk lyder det her bedre) What you can do, you can un-do. Eller sagt med andre ord, hvad kroppen og sindet har lært, kan også af-læres igen.

Det terapeutiske forløb

Angstbehandling er omfattende. I mine terapitimer udarbejder vi i fællesskab et ‘angstkort’, som visuelt tydeliggør, hvordan og hvornår angsten tager magten over din tilværelse. I fælleskab prøver vi at finde på strategier, som på sigt vil hjælpe dig af med angsten og genskabe det liv du ønsker dig.

Angst kan ikke tales væk

Højby Psykoterapi tilbyder en særlig form for angst-terapi. Angst kan ikke tales væk. Angst er i den grad noget, som udspiller sig i ens følelsesliv, og noget, som kroppen reagerer på fysiologisk. Netop når kroppen viser fysiologiske tegn på en psykisk overbelastningstilstand er der brug for mere end bare snak. Dermed ikke sagt, at terapeutiske samtaler ikke er vigtige, men det er lige så vigtigt, hvis ikke mere, at kroppen bliver forløst gennem handling.
Den terapiform, som jeg tilbyder, er sammensat af samtaler og aktive handlingsforløb. Handlingsforløbene foregår ofte udenfor behandlings lokaliteterne. Det kan være alt lige fra gåture i mørke, restaurantbesøg eller køreture over broer m.m. Personen, som lider angst, vil i løbet af terapien opleve, at teori bliver koblet på praksis.

Højby Psykoterapi - Hollufgårdsvej 10 a (Højby SundhedsCenter), 5260 Odense, 31 10 58 04, mh@hoejby-psykoterapi.dk