Resiliens - sindets knytnæve


Livet kan byde på megen modstand. Psykoterapi udvikler din resiliens og forbereder dig på livets udfordringer.

Læs
Bliv mere resilient

Psykisk modstandskraft kommer ikke af sig selv. Et psykoterapeutisk forløb kan være nødvendigt. Du kommer til at gøre en indsats og du skal være fast besluttet på, at der skal ske noget nyt i dit liv, men så vil du også opleve store forandringer.

Hvad er resiliens?

Resiliens er et begreb man knytter til den psykiske modstandskraft. Denne modstandskraft er afgørende ift. hvordan man klarer kriser, traumer og i det hele taget klarer de udfordringer, som man møder på sin vej gennem tilværelsen.

Mere eller mindre resiliens

Nogle mennesker klarer sig bedre gennem livskriser end andre. Hvorfor er det sådan? Det er præcis dette spørgsmål forskningen i resiliens beskæftiger sig med. Er det fx muligt at styrke resiliens selv i en sen alder? Eller er det noget, som kun kan udvikles i barndommen og ungdommen? Heldigvis er svaret, at man igennem hele sit liv kan arbejde på at opbygge en større psykisk modstandskraft. Psykoterapi kan være en af mulighederne for at opnå dette.

Hvordan hjælper psykoterapi?

Under vores samtaler vil vi se på de udfordringer, som du har mødt i dit liv. Lad det være skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald eller ulykkelig kærlighed. Vi ser på, hvordan du taklede disse udfordringer og om disse har haft en efterfølgende indvirkling på dit liv. Hvis ja, på hvilken måde? Formålet er ikke at grave i fortiden, men at give dig værktøjer til at mestre kommende kriser eller udfordringer. Vi bruger dine tidligere erfaringer for at skabe nye perspektiver for fremtiden.

Højby Psykoterapi - Hollufgårdsvej 10 a (Højby SundhedsCenter), 5260 Odense, 31 10 58 04, mh@hoejby-psykoterapi.dk