Kom af med din stress


Stress kan være lammende. Psykoterapien kan hjælpe med at finde de rette strategier og hjælpe dig videre.

Læs
Højby Psykoterapi. Bryd ud af depressionen. Psykoterapi i nærheden af Odense.

Kom ud af stressens fangeskab. Den rigtige stressbehandling gør, at du får overskuddet tilbage i dit liv. Stress er meget hæmmende, psykoterapien kan hjælpe dig med at få kontrollen tilbage.

Fjern din stress

Stress er ikke nogen sygdom men en spændingstilstand. Vores fysiologi er skabt til at kunne klare korterevarende spændingstilstande. Når kroppen sættes i forhøjet beredskab, er den klar til at kunne præstere over normalen. Men hvis denne tilstand er vedvarende, gennem eksempelvis for højt arbejdspres, bliver spændingstilstanden permanent og bliver til stress.

Stress er bestemt ikke noget man skal spøge med. Har man mistanke om, at man har stresssymptomer skal der straks søges læge.

Psykoterapien kan være en del af løsningen

Er du kommet i lægelig behandling er det en god idé at opsøge en psykoterapeut. I forhold til min stressterapi, udarbejder vi i fælleskab nogle strategier, som skal hjælpe dig med at undgå kommende overbelastninger. Når du først er blevet ramt af stress skal du fremadrettet være mere varsomt. Det er vigtigt, at du får en bevidstgørelse vedrørende din kops advarselssignaler, og det er præcis her jeg kan hjælpe dig.
Psykoterapien er en del af løsningen. Det er under vores samtaler, at du vil få mere klarhed omkring din måde at være i verdenen på. Når dette er sket og du er blevet dig selv mere bevidst begynder det egentlige arbejde, hvor du skal finde ud af din helt egen belastningstærskel. Dette er noget jeg kan hjælpe dig med.

Højby Psykoterapi - Hollufgårdsvej 10 a (Højby SundhedsCenter), 5260 Odense, 31 10 58 04, mh@hoejby-psykoterapi.dk