Forandring er en nødvendighed, hvis du ønsker et sporskifte


Forandring er en del af tilværelsen. Psykoterapien kan hjælpe dig med at blive den du ønsker.

Læs
Forandring giver plads til den personlige udfoldelse
Image
Folk der er skør nok til at tro, at de kan forandre verden, er dem, der gør det.
Steve Jobs

Meningen med forandring

Er det egentligt nødvendigt med forandringer? Der tales hele tiden om, at vi skal være forandringsparate i forhold til os selv og ikke mindste det ’moderne’ arbejdsmarked og resten af samfundet. Vi bliver hele tiden mindet om, at vi måske ikke er gode nok som vi er; vi skal hele tiden forandre os for at blive gode samfundsborgere. Kan det virkelig passe?

Nej, det kan det ikke. At skulle forandre sig udelukkende for forandringens skyld eller for at tilfredsstille andres (vores kære politikeres, eller ægtefællers) forventninger resulterer i stress og utilpashed. Forandring er godt nok, men kun, hvis den er selvvalgt, eller på anden vis giver mening for én selv. Ønsker man at kvitte smøgerne fordi man ønsker det, så giver det god mening. Indfører din arbejdsplads en ny produktionsmåde, så giver det god mening, at du tilpasser dig denne. Mening er vigtigt.

Hvad gør psykoterapien?

Det er ikke nemt at omstille sit liv. Psykoterapien kommer ind i billedet, fordi den kan hjælpe dig med dette foretagende. Ikke nok med, at man skal slås mod gamle vaner, det kan også være uoverskueligt at skulle begynde på en ny adfærd. Psykoterapien kan hjælpe dig med at holde fokus på det du ønsker at forandre og derudover hjælpe dig med, at disse forandringer forbliver permanente.

Man har altid et valg

Livet er ikke nogen dans på roser, men det er heller ikke en tur igennem helvedet. Livet er som livet er. Det er et spørgsmål om, hvordan du vælger at takle de udfordringer, som du møder på din vej. Psykisk velvære kommer ikke udefra men den kan findes inde i dit 'selvs' dybeste afkroge - og heldigvis for det :)


Højby Psykoterapi - Hollufgårdsvej 10 a (Højby SundhedsCenter), 5260 Odense, 31 10 58 04, mh@hoejby-psykoterapi.dk