Image
Image

Få et bedre selvværd


Et godt selvværd kommer ikke af sig selv. Psykoterapi kan være det der mangler.

Lavt selvværd er udbredt

Der er ofte tale om, at rygsmerter er en folkesygdom i dagens Danmark. Det samme kan siges om lavt selvværd.

Der er mange måder, som kan belyse, hvordan selvværd skal opfattes. En af dem er, at selvværdet er med til at danne kernen i ens personlighed. Har man et godt selvværd, så har man en grundlæggende positiv holdning til sig selv, at man er god nok som man er og man er værd at blive holdt af. Man er ikke for afhængig af andres accept og meninger, man hviler godt i sig selv.

Er man til gengæld præget af et lavt selvværd, så kan dette have betydelige negative indvirkninger på forskellige områder i ens liv. Eksempelvis er et lavt selvværd med til at forværre depressioner, aggressiv adfærd, stress, eller skabe vanskeligheder i sociale relationer. Ofte er lavt selvværd en selvforstærkende proces. Fordi man går rundt og tror, at man ikke er god nok som man er, så har man ligeledes nemmere ved at blive såret.

Få et bedre selvværd og et nyt syn på dig selv

Psykoterapi kan hjælpe dig med at transformere den negative cirkel til et positivt adfærdsmønster.

Du kommer til at arbejde med dig selv på en meget intensiv måde. I fælleskab afdækker vi de områder i dit liv, som har gjort, at du føler dig udfordret på dit selvværd. Efterfølgende skaber vi en ny ’fortælling’, som vil gøre, at du møder livet med et nyt syn og en helt anden adfærd.

Der er mange måder denne transformation kan ske på. En af måderne er at blive bevidst om dine ’Personlige Rettigheder’, noget som er en gennemgående rød tråd i mine samtaler.
Du kan downloade listen her (listen er i A3 format).
Det er en god idé at udskrive dine ’Personlige Rettigheder’ og hæng dem op i dit hjem, som en påmindelse.


Mere om psykoterapi og selvværd

Gestaltterapiens bøn

Personlig frihed kommer gennem uafhængighed

Gestaltterapiens “bøn” formuleret af Fritz Perls i 1954 fatter i korthed, hvad gestaltterapien står for. Perls citat skal ikke forstås som rendyrket egocentrisme, men som en bevidstgørelse af ens personlige ansvar. I sidste ende er det en selv, som er ansvarlig for ens eget velvære uagtet de udfordringer livet stiller os overfor.


Image

"Jeg gør det jeg vil og du gør det du vil, jeg er ikke sat i verden for at leve op til dine forventninger og du er ikke sat i verden for at leve op til mine. Du er dig og jeg er mig, skulle det ske, at vi finder hinanden er det smukt, hvis ikke, er der ikke noget at gøre ved det."

- Friedrich Perls

Lavt selvværd, hvorfor?

Hvor kommer lavt selvværd fra?

Der findes flere årsager, som kan være ansvarlige for, hvorfor et menneske får eller har et lavt selvværd. Jeg mener at have identificeret 4 hovedårsager for manglende selvværd:

  1. Underskud af kærlighed
  2. Svigt af de primære voksne
  3. Overtrædelse af personlige grænser
  4. Ikke blev set og anerkendt, som den man er


Selvværdet forebygger

Selvværd og livets udordringer

Et godt selvværd handler ikke om, at man skal se smart ud, eller have en stor pengepung. Et godt selvværd hjælpe os, når livet er modspiller frem for medspiller.


Højby Psykoterapi - Hollufgårdsvej 10 a (Højby SundhedsCenter), 5260 Odense, 31 10 58 04, mh@hoejby-psykoterapi.dk