Parterapi - få nye perspektiver på jeres parforhold


Parterapiens 4 faser og hvordan det viser sig i samtalerne.

Når I har følelsen af at glide fra hinanden

Vælger man at gå i parterapi, så har man et ønske om at få parforhold til at fungere igen. Det er ikke usædvanligt, at man har en oplevelse af, at der lysår imellem en selv og den anden, og at man er ved at glide længere og længere væk fra hinanden. Der er ved at være mere tavshed end tale i ens parforhold.
Men på trods af, at der er kommet en hvis distance, er det ikke sådan, at ens oprindelige følelser nødvendigvis er helt forsvundet. Man vil sandsynligvis fornemme, at disse oprindelige emotioner fortsat er der, men at de ligger dybt begravet under al verdens udfordringer, som fx: Hverdagens monotoni, beskyldninger, manglende passion og ikke mindst dårlig kommunikation og et drænende samvær.

Hvad kan parterapien?

Det overordnede formål med samtalerne er at ‘grave’ sig igennem de slørende følelsesmæssige lag, og finde frem til de oprindelige emotioner. Det er disse glemte eller fortrængte emotioner, som skal danne basis for det videre forløb.

Tryk
Parterapi - Højby Psykotrapi

1: Erkendelses-fasen

Her beslutter man sig for at gå i parterapi. Man er kommet frem til erkendelsen, at hvis ikke der sker noget, så vil parforholdet falde fra hinanden. Denne fase er afgørende for motivationen.

Ligeledes er det vigtigt, at der er enighed om at gå i parterapi. Begge parter skal være indforstået. Kun når begge parter kan se nødvendigheden i at gå i terapi, kan samtalerne føre til en positiv forandring.


Når ordene sårer

Ofte er det kommunikationen, der er løbet helt af sporet og som der først og fremmest skal rettes op på. Det er blevet nemmere at ’skyde’ med bebrejdelser og frustrationer på den anden end at vise respekt og anerkendelse. Årsagerne til denne ændring i kommunikationen kan være mangfoldige. En af de helt store udfordringer for kommunikationen er, at man tager den anden for givet på en sådan måde, at man knap nok taler med hinanden. Denne mangel på anerkendelse og hensyntagen er noget af det der arbejdes meget med i parterapien. Kun ved at lære at se den anden, som det menenske vedkommende er kan kommunikationen for alvor ændres

Hvad kan parterapien?

Samtalerne skal hjælpe jer med at genskabe den gode tone i jeres forhold. I fælleskab skal vi udvikle strategier, som hjælper jer med at fremme en ærlig og konstruktiv dialog. På sigt vil denne fremme jeres gensidig forståelse. En vigtig grundsten i jeres ’fornyede’ relation.

Tryk
Højby Psykoterapi tilbyder parterapi.

2: Konfrontations-fasen

Man er begyndt på samtalerne. I denne fase er det ikke et særsyn, at parterne ’skyder’ på hinanden. Det er nu, at frustrationerne kommer frem. Det er min opgave at motivere jer til at få så mange ’ting’ hevet op til overfladen som muligt. Det kan føles som en hård omgang for alle involverede parter og det sker ikke sjældent at en af parterne føler sig uretmæssigt udsat for den andens kritik.

Fase 2 er meget vigtigt. Desto flere problemstillinger der bliver fremlagt desto bedre. Det er nu, at luften
skal renses, så det fremadrettet bliver muligt at begynde på selve den terapeutiske proces.

Fase 2 kan også virke uoverkommelig, fordi der er så meget at tage fat på, og mange omstændigheder der gør, at parterne oplever at blive endnu mere frustreret. Men frustrationen eller ubehaget er kun kortvarigt. Dét, at man begynder at tale om det der er svært gør også, at parterne føler en lettelse, som igen fører til, at man bliver mere afslappet og autentisk.


Det nye perspektiv i jeres parforhold

Som tiden skrider frem vil I opdage, at en selvforstærkende og positiv forandring er indtruffet. I er blevet bedre til at ’udtale’ det som berører jer, I er hver især blevet mere tydelig I jeres kommunikation og samtidigt med det vender overskuddet tilbage. Den ’gode’ tone er ved at være genfundet, og giver nu muligheden for at passion og kærlighed atter bliver de toneangivende emotioner i jeres forhold.

Hvad kan parterapien?

Min opgave i terapien er at støtte og hjælpe jer med at holde den terapeutiske proces i gang. Jeg vil gøre, hvad der er nødvendigt for at fremme jeres fælles udvikling - men det er jer, som i sidste ende er de ansvarlige for jeres egen succes.

Tryk
Højby Psykoterapi tilbyder parterapi. I nærheden af Odense.

3: Regulerings-fasen

Er parret nået til fase 3 er der gerne sket en adfærdsændring, som især kan iagttages i kommunikationen. Parterne er nu begyndt, at tale mere åben og mere tillidsfuldt til hinanden. Der er ved at blive opbygget en gensidige forståelse og accept af hinanden og af hinandens forskelligheder.

Det er i denne fase, at fundamentet for det forandrede parforhold bliver støbt.

Parrene oplever tit en stor glæde i denne fase. Man kan se at terapien begynder at virke og dette er med til at motivere yderligere. Den onde cirkel er brudt, og den nye adfærd begynder at bære frugt.

Dog er dette også den mest sårbare af alle faser parterapien. Ofte afbryder parrene terapien i denne fase. Der indfinder sig en oplevelse af, at terapien har virket og at alt nu igen er i den skønneste orden. Det er sandt, at forbedringer er indtruffet, men kun på overfladen. Det tager tid at ændre indgroede vaner. I 3. fase er det særdeles vigtigt, at parret holder ud og fortsat arbejder på at få den nye adfærd gjort rodfast i deres parforhold.


Målet - det nye parforhold

At genskabe et parforhold er ikke noget man kan snakke sig til, det er kun noget man kan handle sig frem til. Men resultatet er hele umagen værd. Parterapi vil ikke kun hjælpe jeres parforhold, det er også med til at udvikle jer som personer. Samtalerne kommer til at styrke jeres selvværd og dermed give jeres forhold varighed og styrke.

Hvad kan parterapien?

Terapien skabte klarhed i forhold til jeres følelser og måden I ser jer selv på. Der blev lagt et nyt fundament for jeres tosomhed, som bygger på refleksion og gensidig respekt. Til sidst vender kærligheden tilbage helt af sig selv :)

Tryk
Højby Psykoterapi tilbyder parterapi.

4: Ny-orienterings-fasen

Parret er begyndt at ny-orientere sig. Man er begyndt at bruge nogle af de strategier, man har lært i terapien.

Parterapien er ligesom et laboratorie, hvor man udvikler strategier og reflekterer over nye tiltag. Men det er i hverdagen, at strategierne skal afprøves og forfines.

Den 4. fase har ingen afslutning. Fasen vil være lige så lang, som længden på selve parforholdet. Parterne begynder at blive opmærksom på, at et vellykket parforhold til stædighed vil kræve engagement, kærlighed, passion og lysten til at ville den anden det godt.


Mere om parterapi…

Parterapi er for alle

Fra fantasi til virkelighed

Parterapien kan være med til at skabe det 'gode' fundament for jeres parforhold og give jer den tryghed I ønsker. Et parforhold kører ikke sig selv. Det kræver noget af os, at kunne være sammen med et andet menneske. De fleste af os har en forestilling om, hvordan et godt parforhold skal være, men virkeligheden kan hurtigt blive en anden. Hverdagen og dens rutiner kan lægge sig som en tåge over ens parforhold, der truer med at kvæle kærligheden med hverdagens ligegyldigheder. Parterapien kan vise vejen mod et sundere og mere givende parforhold.


Når parforholdet er kørt fast

Kom ud af en fastkørt situation

Mange oplever, at deres parforhold er kørt fast. Dårlig kommunikation, diskussioner over ligegyldige ting dræner forholdet. Hvor der engang var spænding, gode samtaler, spontanitet og harmoni er der nu kun fastkørte fronter tilbage. Parterapien kan bløde op på denne tilstand. Med gode dialoger kommer I til at nærmere jer hinanden igen. I vil genoptage jeres to-somhed og dermed styrke jeres parforhold som helhed.


Du og dit parforhold

Er græsset grønnere på den anden side?

Mænd og kvinde i alle aldre kan på et eller andet tidspunkt i deres parforhold komme i tvivl, om det virkeligt er det parforhold de ønsker, eller om der er mere at hente på den anden side af ens parforhold.


Image

Der skal to til at danne et parforhold. To personer med hver deres historier og erfaringer. Erfaringer, der gør personen til den vedkommende er. Forlader man sit parforhold for at finde ’noget bedre’ skal man huske på, at man har sig selv med i ’slæbet’. Alt det, som måske gjorde, at det tidligere parforhold gik itu, bringer man med sig ind i et nyt forhold. Risikoen for, at man gentager den samme adfærd er derfor stor. Det er vigtigt, at man bliver sig bevidst, hvilken rolle man selv spiller i sociale relationer.
En anden vigtig faktor er habitueringen, eller på dansk vanen. Man vænner sig til sin partner. Den smukkeste mand eller kvinder bliver på et eller andet tidspunkt 'bare' ens partner. Man kan ikke opretholde samme fascination, som man havde, da man mødte hinanden og var vildt forelsket. Ting ændre sig gennem tiden - heldigvis. Det er efter min mening vigtigt, at man selv minder sig om de værdier, som værdsætter hos ens partner og som ikke nødvendigvis falmer med årene.

Er man en familie, hvor der måske også er børn, er det vigtigt, at man afprøver parterapi enden man beslutter sig for et opbrud. Nogen gang kan bruddet ikke undgås, men det burde ske med de rigtige forudsætninger. Parterapien kan skabe klarhed i forhold til måden man ’er’ sammen med andre på.


Er græsset grønnere på den anden side? Ikke nødvendigvis. Græs er græs. Alt græs skal plejes for at kunne nyde det.

Højby Psykoterapi - Hollufgårdsvej 10 a (Højby SundhedsCenter), 5260 Odense, 31 10 58 04, mh@hoejby-psykoterapi.dk